Tahap pelembagaan norma

Tahap terendah dari proses pelembagaan norma adalah apabila norma itu… .

a. diketahui

b. dipahami

c. dimengerti

d. ditaati

e. dihargai

Pembahasan:

Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga (institusionalized) apabila norma tersebut memenuhi tahapan-tahapan yaitu:

  1. diketahui,
  2. dipahami atau dimengerti,
  3. ditaati,
  4. dan dihargai oleh masyarakat.

Tahap terendah dalam pelembagaan norma adalah apabila norma itu diketahui. Contohnya, kehidupan bertetangga. Apabila masyarakat telah mengetahui mengenai norma hidup bertetangga, maka norma tersebut telah melembaga meskipun pada taraf terendah.

Kunci jawaban:

Tahap terendah dari proses pelembagaan norma adalah apabila norma itu… . a. diketahui

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *