Jenis-jenis Skala

Peta yang menggunakan skala 1:1.000.000 termasuk jenis skala… .

A. kecil

B. sedang

C. kadaster

D. besar

Pembahasan:

Skala peta adalah angka perbandingan yang menunjukkan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Skala peta dibedakan menjadi:

  1. Peta kadaster 1:5.000 – 1:100 contohnya adalah Peta Desa
  2. Peta skala besar 1:250.000– 1:5.000 contohnya adalah Peta Kecamatan
  3. Peta skala menengah 1:500.000 – 1:250.000 contohnya adalah Peta Kabupaten
  4. Peta skala kecil 1:1.000.000 – 1:500.000 contohnya adalah Peta Provinsi
  5. Peta skala geografis < 1:1.000.000 contohnya adalah Peta Negara, Dunia

Kunci jawaban: Peta yang menggunakan skala 1:1.000.000 termasuk jenis skala… . A. kecil

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *