Keadaan masyarakat Samudera Pasai

Keadaan masyarakat Samudera Pasai dapat kita ketahui dari catatan perjalanan yang ditulis oleh… .

A. Fa-Hien dan I-Tsing

B. Marcopolo dan I-Tsing

C. Marcopolo dan Ibn Batuta

D. Ibn Batuta dan I-Tsing

E. Fa-Hien dan Ibn Batuta

Pembahasan:

Keadaan masyarakat Samudera Pasai pada saat itu, diketahui dari catatan perjalananMarcopolodan Ibn Batutah. Menurut catatan perjalanan mereka, masyarakat Pasai adalah masyarakat pedagang yang beragama Islam terutama mereka yang tinggal di pesisir pantai timur Sumatra. Menurut catatan mereka ini juga diketahui bahwa kerajaan Samudera Pasai menjadi pusat penyebaran agama Islam ke kawasan sekitarnya di Sumatra dan Malaka. Orang-orang Pasai yang telah memeluk Islam menjadi golongan yang berperan dalam menyebarkan Islam, selain golongan pedagang dan ulama setempat.

Kehidupan sosial masyarakat Samudera Pasai, diatur menurut aturanaturan dan hukum-hukum Islam yang mempunyai kesamaan dengan daerah Arab, sehingga daerah kerajaan Samudera Pasai mendapat julukan daerah Serambi Mekkah.

Untuk meteri lebih lanjut mengenai Kerajaan Kerajaan Islam di  Indonesia silahkan link youtube berikut ini. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terimakasih

Jadi: Keadaan masyarakat Samudera Pasai dapat kita ketahui dari catatan perjalanan yang ditulis oleh… . C. Marcopolo dan Ibn Batuta

Fa-Hien menceritakan tentang kehidupan kerajaan Tarumanegara

I-Tsing menceritakan tentang kehidupan Kerajaan Sriwijaya