Pengganti Sultan Ali Mughayat Syah

Ali Mughayat Syah adalah pendiri Kerajaan Aceh. Setelah ia wafat, pemegang kekuasaan Kerajaan Aceh adalah… .

A. Sultan Alaudin Ri’yat Syah al Qahar

B. Sultan Iskandar Muda

C. Sultan Salahuddin

D. Sultan Iskandar Sani

Pembahasan:

Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah. Sultan Ali Mughayat Syah dilantik menjadi Sultan pada tahun 1514-1528. Setelah Sultan Ali Mughayat Syah wafat digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Salahuddin. Pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Kemudian Sultan Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Ri’yat Syah yang melakukan perbaikan kondisi kerajaan serta memperluas wilayah. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda.

Kunci jawaban:

Ali Mughayat Syah adalah pendiri Kerajaan Aceh. Setelah ia wafat, pemegang kekuasaan Kerajaan Aceh adalah… . C. Sultan Salahuddin