Runtuhnya Kerajaan Majapahit disebabkan oleh peristiwa… . A. pemberontakan Sadeng B. perang Paregreg C. pemberontakan Kuti D. perang Bubat E. pemberontakan Semi Pembahasan