Fungsi Utama Peta

Fungsi utama dari peta adalah… .

A. menentukan arah mata angin

B. mengetahui letak suatu tempat

C. mengetahui potensi kekayaan alam suatu wilayah

D. menentukan arah pengembangan wilayah

Pembahasan:

unsur unsur petaPeta yaitu gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi dalam bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Sesuatu yang digambarkan dalam peta biasanya berupa bentuk alam atau data mengenai permukaan bumi yang diwujudkan dalam wujud simbol-simbol tertentu seperti gunung, laut, dataran rendah, dataran tinggi, jalan raya, jalan kerta api, kota, dan sungai. Ahli pembuat Peta disebut Kartografer, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang pembuatan Peta disebut Kartografi.

Terdapat beberapa informasi geografis yang dapat diperoleh dari peta dan atlas sebagai berikut.

  1. Peta dapat memberikan gambaran tentang luas dan bentuk permukaan bumi, seperti luas lautan, luas benua, luas hutan, dan sebagainya.
  2. Peta dapat memberikan informasi tentang jarak dan ketinggian berbagai tempat.
  3. Peta dapat memberikan informasi tentang lokasi atau tempat suatu fenomena, baik fenomena fisik maupun fenomena sosial. Sepeti ibu kota suatu negara, jalan raya, jalur penerbangan, gunung, dan sebagainya.
  4. Peta dapat memberikan informasi tentang karakteristik dan fungsi setiap fenomena yang terdapat di permukaan bumi.

Baca juga materi Peta Atlas dan Globe klik DI SINI

Kunci jawaban:

Fungsi utama dari peta adalah… . B. mengetahui letak suatu tempat

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *