Isi maklumat Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 23 Juli 2001

Maklumat Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 23 Juli 2001 berisi… .

A. pemutusan hubungan dengan IMF

B. Indonesia keluar dari PBB

C. penghapusan dwi fungsi ABRI

D. pembubaran DPR/MPR

E. penyerahan kekuasaan kepada Wapres Megawati

Pembahasan:

Pada tanggal 23 Juli 2001, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan maklumat yang berisi:

  1. Membekukan MPR dan DPR
  2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu satu tahun.
  3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.

MPR kemudian menganggap maklumat tersebut tidak sah dan menganggap presiden sudah melanggar haluan negara yang diemban. Akhirnya MPR sepakat untuk menyetujui pemberhentian presiden.

Kunci jawaban:

Maklumat Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 23 Juli 2001 berisi… . D. pembubaran DPR/MPR