Isi UU No. 14 tahun 1970

UU No. 14 tahun 1970 mengatur tentang… .

A. susunan dan kedudukan BPK

B. susunan dan kedudukan DPA

C. pokok pokok kekuasaan kehakiman

D. pokok pokok pertahanan dan keamanan

E. susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD

Pembahasan:

Beberapa undang undang yang dihasilkan DPR dalam mengusahakan pembentukan kelengkapan alat kelembagaan negara melalui penyusunan beberapa undang undang, antara lain:

  • UU No 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD
  • UU No 8 Tahun 1967 tentang susunan dan kedudukan DPA
  • UU No. 14 Tahun 1970 tentang pokok pokok kekuasaan kehakiman
  • UU No. 5 Tahun 1970 tentang susunan dan kedudukan BPK
  • UU No. 11 Tahun 1966 tentang pers
  • UU No. 3 tahun 1975 tentang partai politik dan Golkar
  • UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok pokok pemerintahan di daerah

Kunci jawaban:

UU No. 14 tahun 1970 mengatur tentang… . C. pokok pokok kekuasaan kehakiman

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *