Ketua Kongres Pemuda II

Sumpah Pemuda merupakan hasil dari perjuangan pemuda di Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928, kongres ini diketuai oleh… .

A. Ir Soekarno

B. Moh Hatta

C. Dr Soetomo

D. Sugondo Djojopuspito

E. Radjiman Wedyodiningrat

Pembahasan:

Kongres Pemuda II berhasil diselenggagarakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres ini selain dihadiri oleh para utusan organisasi pemuda, juga dihadiri oleh organisasi orang dewasa, perorangan, anggota Volkstraad, pers dan sebagainya. Jumlah yang hadir kira-kira 750 orang. Kongres iti dikawal ketat oleh polisi-pilisi Belanda.

Keputusan yang terpenting yang diambil dalam kongres itu adalah pengakuan dan janji setia seluruh organisasi pemuda untuk: “Berbangsa satu, Bertanah Air Satu dan Berbahasa Persatuan Satu, yakni Indonesia”. Keputusan ini dicetuskan pada 28 Oktober 1928, kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Sebelum dibacakan itu diperdengarkan lagu “Indonesia Raya” ciptaan Wage Rudolf Supratman walaupun tanpa bunyi teksnya

Adapun selaku sebagai Panitia Kongres Pemuda II adalah:

  1. Ketua : Soegondo Joyopispito (dari PPPI)
  2. Wakil Ketua : Joko Marsait (dari Jong Java)
  3. Sekretaris : Muhammad Yamin (dari JIB)
  4. Bendahara : Amir Syarifudin (dari Jong Batak)
  5. Anggota : Johan Muhammad (JIB), Kocosoengkono (PI), Senduk (Jong Celebes), J. Leimena (Jong Ambon), dan Rohyani (Kaum Betawi)

Kunci jawaban: Sumpah Pemuda merupakan hasil dari perjuangan pemuda di Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928, kongres ini diketuai oleh… . D. Sugondo Djojopuspito

 Sugondo Djojopuspito

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *