Pendiri Muhammadiyah

Muhamadiyah merupakan salah satu perkumpulan yang pertama kalinya berlandasakan agama dipimpin oleh ….

a. Haji Umar Said Cokroaminoto

b. Ki Hajar Dewantara

c. K.H. Akhmad Dahlan

d. K.H. Wahid Hasyim

Pembahasan:

Lambang Muhammadiyah

Gerakan Muhamadiyah didirikan oleh H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Asas perjuangannya adalah Islam dan kebangsaan Indonesia. Muhammadiyah bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial budaya yang menjurus kepada tercapainya kebahagiaan lahir & batin. Tujuan pokoknya ialah: menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah

Di samping itu didirikan pula Aisiyah, perkumpulan wanita Muhamadiyah, didirikan pada 1918. Pimpinan pusat mula-mula dijabat oleh Siti Walidah Ahmad Dahlan, dan kemudian dilimpahkan pada Siti Bariyah. Kegiatan Aisiyah yang pokok adalah di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan kewanitaan Islam.

Kunci jawaban:

Muhamadiyah merupakan salah satu perkumpulan yang pertama kalinya berlandasakan agama dipimpin oleh …. c. K.H. Akhmad Dahlan