Penyebab Pembakaran Kedutaan Inggris

Pembakaran kedutaan dan rumah diplomat Inggris di Jakarta serta pemutusan hubungan diplomatic Indonesia-Inggris pada bulan September 1963 berhubungan dengan… .

A. dukungan Inggris dan Malaysia bagi pelaksanaan jejak pendapat di Sabah dan Serawak.

B. penolakann Indonesia terhadap penyatuan Singapura dan Malaysia Semenanjung dalam federasi.

C. penolakan Singapura dan Inggris untuk menyerahkan Sabah, Serawak, dan Brunei kepada Indonesia.

D. pengumuman tentang akan dibentuknya Malaysia sebelum hasil jejak pendapat di Sabah dan Serawak dikeluarkan.

E. pembubaran Maphilindo.

Pembahasan:

Pembakaran kedutaan Inggris berkaitan dengan pembentukann negara federasi Malaysia. Federasi Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Oleh karena itu, pemerintah RI menganggap proklamasi tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan pelangggaran Komunike Bersama Manila, yang secara jelas menyatakan bahwa penyelidikan kehendak rakyat Sabah dan Serawak harus terlebih dahulu dilaksanakan sebelum Federasi Malaysia diproklamasikan.

Kunci jawaban:

Pembakaran kedutaan dan rumah diplomat Inggris di Jakarta serta pemutusan hubungan diplomatic Indonesia-Inggris pada bulan September 1963 berhubungan dengan… . D. pengumuman tentang akan dibentuknya Malaysia sebelum hasil jejak pendapat di Sabah dan Serawak dikeluarkan.