Perubahan strategi perjuangan sesudah tahun 1908

Strategi perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonial Belanda terdapat perbedaan sebelum dan sesudah tahun 1908 (Budi Utomo). Jika sebelum tahun 1908 bangsa Indonesia menggunakan strategi perjuangan konfrontasi, maka sesudah tahun 1908 strategi perjuangannya telah mengalami perubahan antara lain yaitu … .

A dipimpin oleh kalangan bangsawan

B menggunakan kekuatan senjata

C menggunakan media organisasi modern

D belum adanya koordinasi antar daerah

E menggunakan strategi perang gerilya

Pembahasan:

Soetomo pendiri Budi Utomo

Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, terjadi perubahan strategi perjuangannya yaitu:

NO Sebelum tahun 1908 Sesudah tahun 1908
1 Dipimpin oleh raja, bangsawan atau pemuka agama Dipimpin oleh golongan terpelajar/ cendikiawan
2 Berperang menggunakan kekuatan fisik Berjuang melalui organisasi modern yang dibentuk
3 Perlawanan bersifat kedaerahan Perlawanan bersifat nasional
4 Perlawanan tergantung dengan pemimpin. Apabila pemimpin ditangkap, perlawanan selesai. Perlawanan tidak terlalu tergantung dengan pemimpin. Kalau pemimpin ditangkap, perjuangan dilanjutkan oleh orang lain.
5 Perjuangan belum memiliki cita cita merdeka Perjuangan sudah memiliki tujuan cita cita Indonesia merdeka
6 Bersifat sporadis Bersifat sistematis / terencana

Kunci jawaban:

Strategi perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonial Belanda terdapat perbedaan sebelum dan sesudah tahun 1908 (Budi Utomo). Jika sebelum tahun 1908 bangsa Indonesia menggunakan strategi perjuangan konfrontasi, maka sesudah tahun 1908 strategi perjuangannya telah mengalami perubahan antara lain yaitu … . C menggunakan media organisasi modern