Maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 berisi tentang…a. Penghapusan jabatan Perdana Menterib. Pengalihan kekuasaan presiden kepada wakil presidenc. Perubahan bentuk negarad. Perluasan wewenang KNIPe. Pemberlakuan sistem presidensil Pembahasan: