Maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945

Maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 berisi tentang…
a. Penghapusan jabatan Perdana Menteri
b. Pengalihan kekuasaan presiden kepada wakil presiden
c. Perubahan bentuk negara
d. Perluasan wewenang KNIP
e. Pemberlakuan sistem presidensil

Pembahasan:

Maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dikeluarkan wakil presiden, Hatta. Berikut ini adalah isi dari Maklumat X tanggal 16 oktober 1945 yaitu :

  1. Sebelum terbentuknya MPR dan DPR, KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis – Garis Besar Haluan Negara.
  2. Berhubung dengan gentingnya keadaan, pekerjaan KNIP sehari – hari dijalankan oleh suatu Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.

Materi mengenai pembentukan kelengkapan negara bisa disimak pada video berikut ini:

Kunci jawaban:

Maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 berisi tentang…d. Perluasan wewenang KNIP