Pemerintahan terendah dalam struktur birokrasi pemerintahan di Pulau Jawa-Madura pada masa pendudukan Jepang adalah…. . A. syu B. syi C. ken D. ku E. gumi Pembahasan: Berikut ini