Kokumin Gakko

Kokumin Gakko merupakan pendidikan pada masa pendudukan Jepang setingkat pendidikan… .

A. dasar

B. menengah pertama

C. menengah

D. kejuruan

E. tinggi

Pembahasan:

Pendidikan pada masa pendudukan Jepang:

 • Kokumin Gakko/Sekolah Rakyat untuk pendidikan dasar yang lamanya 6 tahun.
 • Shoto chu gakko (sekolah menengah pertama) dengan lama pendidikan 3 tahun.
 • Koto Chu Gakko (sekolah menengah tinggi) dengan lama studi 3 tahun.
 • Pendidikan kejuaraun antara lain pertukangan, pelayaran, pendidikan, tekni dan pertanian.
 • Pendidikan tinggi

Kunci jawaban:

Kokumin Gakko merupakan pendidikan pada masa pendudukan Jepang setingkat pendidikan… . A. dasar

Baca juga materi tentang zaman pendidikan Jepang di Indonesia

 • Zaman pendudukan Jepang di Indonesia klik DI SINI
 • Proses kedatangan Jepang ke Indonsia klik DISINI
 • Propaganda Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia klik DI SINI
 • Kebijakan masa pendudukan Jepang klik DI SINI
 • Pemerintahan sipil dan militer pada masa Pendudukan Jepang klik DI SINI
 • Kebijakan ekonomi pada masa Pendudukan Jepang klik DI SINI
 • Organisasi bentukan Jepang di Indonesia klik DISINI
 • Organisasi pergerakan pada masa Pendudukan Jepang klik DI SINI
 • perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang klik DI SINI
 • Akhir kekuasaan Jepang di Indonesia klik DI SINI