Peranan orang ketiga dalam Mediasi

Perhatikan dengan teliti pernyataan berikut!

  1. tidak boleh memihak salah satu pihak yang berkonflik
  2. tidak mempunyai wewenang untuk memberi keputusan terhadap penyelesaian konflik
  3. sebagai penasihat
  4. memiliki kekuasaan untuk mengatur pihak yang berkonflik
  5. hanya boleh membantu pihak yang lemah

Berdasarkan pernyataan di atas yang menunjukkan tugas utama dari pihak ketiga dalam mengatasi konflik sosial melalui mediasi adalah…

A. 1 – 2 dan 3

B. 1 – 3 dan 5

C. 2 – 3 dan 4

D. 2 – 3 dan 5

E. 3 – 4 dan 5

Pembahasan:

Mediasi (mediation) merupakan upaya penyelesaian konflik oleh pihak ketiga, tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat. pihak ketiga bersifat tidak memihak pada salah satu pihak yang sedang berkonflik. pihak ketiga hanya mencoba mempertemukan dan mendamaikan pihak yang berkonflik. Pihak ketiga hanya sebagai penasihat dan tidak memiliki wewenang memberi keputusan keputusan terhadap penyelesaian konflik.

Kunci jawaban:

Berdasarkan pernyataan di atas yang menunjukkan tugas utama dari pihak ketiga dalam mengatasi konflik sosial melalui mediasi adalah…a. 1 – 2 dan 3