Prasasti Yupa

Tujuh buah Yupa yang ditemukan di Kerajaan Kutai merupakan peninggalan yang ditulis pada masa kekuasaan raja ….

A. Kundungga

B. Mulawarman

C. Asywawarman

D. Purnawarman

E. Sang Ansuman

Pembahasan:

Sumber dari Kerajaan Kutai adalah Prasasti Yupa yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sansekerta. Adanya prasasti ini merupakan salah satu bukti bahwa bangsa Indonesia sudah meninggalkan zaman pra aksara menuju zaman aksara. Prasasti Yupa dibuat pada masa raja Mulawarman.

Berikut adalah isi dari prasasti Yupa:

“Srinatah sri-narendrasya, kundungasya mahatmanah, putro svavarmmo vikhyatah, vansakartta yathansuman, Tasya putra mahatmanah, tryas traya ivagnayah, tesn traynam prvrah, tapobala-damanvitah, sri mulavarmma rajendro,yastva bahusuvarunakam, tasya yjnasya yupo ‘yam, dvijendarais samprakalpitah.

(Sang maharaja Kundungga, yang amat mulia, mempunyai putra yang masyhur, sang Aswawarman yang seperti ansuman, sang Aswawarman mempunyai tiga putra yang seperti api yang suci. Yang paling terkemuka ialah sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Dia melaksanakan selamatan dengan emas yang banyak. Untuk itulah Tugu batu ini didirikan)

Selain itu juga ada prasasti Yupa yang berisi:

Mulawarman, raja yang mulia dan terkemuka telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang seperti api. Bertempat didalam tanah yang sangat suci Waprakeswara, buat peringatan akan kebaikan didirikan Tugu ini)

Jadi:

Tujuh buah Yupa yang ditemukan di Kerajaan Kutai merupakan peninggalan yang ditulis pada masa kekuasaan raja …. B. Mulawarman

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *