Tokoh yang terlibat pemberontakan PKI tahun 1948

Tokoh PKI yang terlibat dalam pemberontakan yang terjadi pada tahun 1948 adalah… .

A. Semaun

B. D.N Aidit

C. Tan Malaka

D. Alimin

E. Musso

Pembahasan:

  • Semaun tokoh yang memisahkan diri dari Sarekat Islam yang kemudian mendirikan Sarekat Rakyat. Pernah terlibat pemberontakan pada tahun PKI 1926-1927 terhadap pemerintah colonial Belanda
  • D.N Aidit merupakan pimpinan dari PKI yang kemudian melancarkan Gerakan 30 September 1966.
  • Tan Malaka merupakan salah satu tokoh berideologi komunis yang terlibat dalam pemberonntakan PKI 1926.
  • Alimin terlibat dalam pemberontakan PKI 1926.
  • Musso bersama Amir Syarifudin merupakan tokoh sentral pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun.
Musso

Kunci jawaban:

Tokoh PKI yang terlibat dalam pemberontakan yang terjadi pada tahun 1948 adalah… . E. Musso

TERIMAKASIH